O našich sklepech se toho hodně povídá...

Spletité chodby našich archivních sklepů dýchají historií, jež sahá až do 13. století. Přibližně v té době byl před městskou jihozápadní branou založen klášter Minoritů, který byl později zničen v období husitských válek. Podle historických pramenů byly v minulosti jednotlivé sklepy ve Valticích propojeny a zřejmě i společně využívány.

Historická hodnota vinných sklepů z této doby je nevyčíslitelná. Nepopiratelný genius loci, celkový estetický dojem a vjemové zážitky, které právě takové prostory nabízí jsou nezapomenutelné. Na čas zapomenete, že existuje i nějaký svět nad vámi.

 

Z kapacitních důvodů nabízíme degustace a prohlídky sklepu pouze ubytovaným hostům, děkujeme za pochopení.